info@beselfoil.com      +90 282 681 85 40   +90 282 681 85 39

BEŞEL BASIM SANAYİ VE TİC. A.Ş. olarak, Faaliyet gösterdiğimiz endüstriyel plastik malzemelerin üretimi sektöründe gıda zinciri içindeki rolümüze uygun olarak müşteri memnuniyeti ilkemizden asla vazgeçmeden müşteri ihtiyaç ve beklentilerini de ön planda tutarak,


Gıda Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uymak, Üretim süreçlerini sürekli izlemek ve geliştirmek, Gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini arttırmak,


Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak ve sürdürülmesini sağlamak, Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve gerektiğinde yeni teknolojiler üretmek sureti ile işletme verimliliğini sürekli arttırmak,


Her kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimsemek ve uygulamak, personelin bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılması yönünde sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak.


Bu amaçlar doğrultusunda Beşel A.Ş. Yönetimi olarak gerekli tüm kaynakları sağlayacağımızı ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurallarına uyacağımızı taahhüt ederiz. BEŞEL BASIM A.Ş. Temel gıda güvenliği politikasıdır.


Beşel Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş