ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

 • Kuruluş
  1975

  BEŞEL A.Ş 1975'ten beri ambalajlama, paketleme ve endüstriyel uygulamalar için kullanılan plastik malzemelerin lider üreticisi ve konverteridir.

 • İşlem Hacmi
  3500

  Ton / ay 175 kişi ile

BEŞEL BASIM SANAYİ VE TİC. A.Ş. olarak,

Çalışanlarımıza, Müşterilerimize ve Topluma sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortam sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu bağlamda;

Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla oluşan atıkların mümkün olduğunca minimize edilmesini ve Geri kazanımı mümkün olan atıkların geri dönüşüm ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasını,

Doğal kaynakların boş yere tüketilmesini önlemek amacıyla tüm teknolojik imkanlardan yararlanarak çevreci bir üretim yapmayı ve bunu sürdürebilmeyi,

Çevre ve İSG Yönetim Sistemimizin tüm şartlarına uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini sürekli olarak düşürebilmeyi,

Tüm çalışanlarımızın beden ve ruh sağlığını en üst seviyede tutmayı ve onlara güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlamayı,

Çalışanlarımızda çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yükselmesini teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevreyi ve insanı koruma ve kollama ilkesini ön planda tutacağımızı,

İşyerinde hizmet veren alt yüklenici çalışanlarının ve ziyaretçilerin de sağlık ve güvenliğini sağlamayı,

Sağlık, emniyet ve Çevre konularıyla ilgili kanun ve yürürlükteki mevzuatlara uymayı ve kuruluşumuzu, Çevre ve İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir kuruluş haline getirmeyi,

Sağlamak öncelikli görevlerimizdir.

GENEL MÜDÜR
UĞUR YILDIRIM • Kapalı Alan
  35000

  m2

 • Çalışma
  7/24

  Müşterilerimizin taleplerini karşılayabilmek için