KALİTE

KALİTE VE GIDA POLİTİKASI


- Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini doğru tespit edip, bu ihtiyaç ve beklentileri karşılayarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,

- Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili bir çalışma ortamının hazırlanmasını sağlamak,

- Kalite ve Gıda yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek,

- Öğrenen, gelişen ve geliştiren organizasyon yapımızla en gelişmiş teknolojik ürünleri paydaşlarımıza ilk seferinde, her seferinde ve tam zamanında istikrarlı bir şekilde sunmak,

- Uluslararası insani ve çevresel tüm değerlere saygılı yapımızla yaşanabilir, sürdürülebilir bir dünya gelecek nesillere bırakmak,

- Çalışanlarına kendilerini geliştirmeleri için fırsat yaratan ve motive eden, iletişim ve paylaşıma açık, YÖNETİM anlayışıyla, işini sahiplenen, kendini yenileyen, bilgisini paylaşan, verimli çalışmanın bilincinde, dürüst, kuruluşa ve tüm paydaşlara sağlayacağı kazancın farkında olan PERSONEL ile, ISO 9001:2015 Kalite ve ISO 22000:2007 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerini; hammadde ve ambalaj maddesi alımından başlayarak, üretim, depolama ve tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen zincirde gıda güvenliğini sağlamak ve sürekli gözden geçirmek,

- Müşterilerle karşılıklı hemfikir olunan gıda güvenliği şartlarına uymak.

- Kalite ve gıda güvenliği konuları ile ilgili olarak tüm ulusal ve uluslararası genel ürün güvenirliği ile ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uymaktır.

- Gıda ambalaj sektöründe her yönüyle örnek alınan, çağın gereklerine uygun ürünler üreten, ürünleri müşteri beklentileri ile örtüşen ve her zaman tercih edilen bir kuruluş olmaktır.

ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI


- Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,

- Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,

- Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,

- Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,

- Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,

- Çevre Performansının arttırılmasına için Çevre Yönetim Sistemimizde Sürekli gelişmeyi sağlamak,

- Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirerek,

- Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,

- İş sahamız içerisinde yer alan tüm şahısların sağlığını ve güvenliğini korumak,

- Çalışanlarımızı ve misafirlerimizi iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmek için eğitim ve alt yapı desteği sağlamak,

- Uymak zorunda olduğumuz kanunları ve yasal mevzuatları uygulamak,

- Yürütmekte olduğumuz kanunları ve yasal mevzuatları uygulamak,

- Yürütmekte olduğumuz iş sağlığı ve güvenliği sisteminin performansını sürekli iyileştirerek sektörümüzde öncü kuruluş olmaktır.

SERTİFİKALAR


  • Beşel İşletme Kayıt Belgesi

  • ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi

  • ISO 10002 Kalite Yönetimi Müşteri Memnuniyeti

  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

  • OHSAS 18001 İş Güvenliği Sistemi

  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi